Nasz blog internetowy

Blog omawiający techniki reklamy

Egzamin na uprawnienia budowlane

Jeżeli chcemy podnieść swoje kwalifikacje w biznesie budowlanej, to musimy rozważyć egzamin na uprawnienia budowlane. Jest to egzamin organizowany przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. W sytuacji pozytywnego zdania obu części egzaminu otrzymujemy uprawnienia, które wydawane są w postaci wyborów administracyjnej komisji kwalifikacyjnej.

Kto może podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane?
Konkretne wytyczne dotyczące kandydatów, którzy mogą podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, ustalone są w szczegółowych przepisach prawa budowlanego. Generalnie odnoszą się do tytułu naukowego kierunkowego, wyższego lub średniego, jak także do praktyki w branży budowlanej. Tylko osoby spełniające podane wcześniej warunki mogą zapisać się na egzamin. Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza część to test, jednakże druga część to egzamin ustny zdawany przed komisją. Po pozytywnym zdaniu obu części otrzymujemy uprawnienia budowlane, czyli prawo do wykonywania samodzielnych prac technicznych w określonym zakresie w trakcie prac budowlanych. Zasadniczo uprawnienia w budownictwie dzielą się na dwie podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia budowlane do projektowania a także uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. W obrębie tych dwóch dziedzinie odróżnia się szereg specjalności, w głównej mierze takich jak specjalność inżynieryjna, konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna czy instalacyjna. Jak się zatem okazuje, kandydat ma dość duży wybór, jeśli chodzi o specjalność, w obrębie której preferuje dostać uprawnienia budowlane.

Więcej: uprawnienia budowlane.

Comments are currently closed.